Vladimir Holan

Illustration to commemorate the amazing poet Vladimir Holan

POSLEDNÍ
 

Poslední list se třese na platanu,
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné.
Třesu se, Bože můj, neboť tuším,
že brzy umřu a pevný měl bych být.
Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list,
neboť on není bez důvěry k zemi.
Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka,
neboť prkno v márnici je docela prosté.
List nemusí Tě, Bože, prosit o nic,
dal jsi mu růst a on to nepokazil.

Ale já...